Tidningen VI:s litteraturpris

Beskrivning

Tidningen Vi:s litteraturpris är ett litterärt pris till svenska skönlitterära författare på 50 000 kronor (2008) samt ett diplom och utdelas årligen. Första priset delades ut 1947. Under åren 1947 -1991 erhöll tidningen VI stipendiemedel från KF:s bokförlag, Boklotteriet och Litteraturfrämjandet. Sedan 1992 står tidningen VI för hela stipendiesumman.

(Wikipedia)

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår