Rundt, Joel

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Vasabladet

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Signatur: Rdt
Född: Kovjoki, Nykarleby 1879
Död: Vasa 1971

Lärare och författare verksam som folkskollärare i Karleby och Helsingfors, sekreterare vid Svenska folkskolans vänner och redaktör för bl.a. Österbottningen. Från 1929 författare på heltid. Han skrev huvudsakligen lyrik och gav ut en lång rad diktsamlingar, ofta inspirerade av det österbottniska landskapet och med tiden alltmer religiöst betonade. Tolkade finsk lyrik till svenska, bl.a. den välkända Finlandia-hymnen. Bosatt i Gamla Vasa från 1949. (Svenskösterbottniska författare/Brösttoner)

Mera uppgifter om författarens verk

Övrigt (bl.a.):
Psalmer och psalmbearbetningar. Medlem i finlandssvenska psalmbokskommittéen 1935−42
En mängd festdikter

Översättningar från finska:
− Finsk lyrik (Söderströms, 1936)
− Sjuttio sånger ur Kanteletar i svensk tolkning (Fahlcrantz, Stockholm, 1937)
− Ung finsk lyrik (Fritze, Stockholm, 1938)
− Saima Harmaja: Tidig kallelse. Dagbok och dikter (Söderströms, 1947)
− Suomen vuosi / Året runt i Finland. Diktantologi med bilder (WSOY, 1951)
− Fågeln flyger långt. Finsk dikt (Söderströms, 1952)

Medverkade i boken Den österbottniska byn. En samling minnesbilder (Hembygdsföreningen Svenska österbottningar i Helsingfors, 1943)


I antologier:
Svensk sång i Finland (Söderströms 1919)
Lyrisk horisont (Svenska Österbottens litteraturförening, 1959)
Österbottnisk läsebok (Söderströms, 1976)
Skoldikter under etthundrafemtio år (Söderströms, 1980)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Litteraturhandboken (Forum, 1999)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och vad 1970 (Schildts, 1969)