Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Kavalkad

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Förra århundradet var rikt på händelser som kom att prägla förhållandena i vårt land på ett sätt som alltjämt engagerar. Vid dess port stod det olyckliga kriget i Finland, i dess mitt hungerår och epidemier och samtidigt en ingripande omgestaltning av samhällssituationen. En märklig förvandling i stora folkskikt skedde också genom den religiösa väckelsen.

I detta växlingsrika århundrade utspelas händelserna i Kavalkad. Bruten och fattig kommer soldaten Esbjörn Lindman hem från kriget i öster. Han dör snart och hans båda söner kommer till en faster i Jönköping, gift med en förmögen affärsman. Den ene av sönerna, Salomon, är målmedveten och handlingskraftig.

Kavalkad är en bildningsroman kring denna fattige pojkes utveckling till framgångsrik affärsman. Det är en väl sammanhållen skildring av en familjs historia och ger härtill en god bild av Jönköping vid mitten av förra seklet, då koleran drog fram och väckelserörelserna var i antågande. Berättelsen om Salomon, hans kärleksförhållande till pigan Karin och senare till hustrun Sophie bygger på verklighetsstoff. Elsi Rydsjö har lyckats teckna gestalter, som kan intressera också i vår tid.

(baksidestext, 1962)
Salomon Lindman var en ansedd köpman i 1850-talets Jönköping. Hans väg dit från soldattorpet var inte lätt. Ambitiös och viljestark formade han med egna händer sitt liv och sin kärlek – men måste som alla andra slutligen erkänna människans skröplighet inför Herren. En berättelse om en förfluten tid med levande, arbetande, älskande människor vars liv och miljö, tankar och tro, skildras med Elsi Rydsjös karakteristiska inlevelse.

Kavalkad var hennes romandebut 1963. Salomon var hennes mors morfar.

(Dejavu)

Personer, aktörer

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Ännu hade inte solen gått upp. Himlen var blågrå med mörkare moln vid horisonten. Ibland slets de loss av den hårda vinden och sveptes fram, nästan över huvudet på de två, som stod stilla på vägen i blåsten.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

238

Förlag

Språk

Lisätietoja

Dejavu, 2010