Den nya romanen (nouveau roman)

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt