Litteraturens klassiker i urval och översättning : 1 : Grekisk litteratur : Dikter och prosa

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Grekisk litteratur, Dikter och prosa börjar med de homeriska sångerna och presenterar lyrik, körlyrik och epigram i tolkningar av våra bästa översättare. Prosan innefattar bl. a. utdrag ur Platons dialoger samt ur historieskrivarnas verk.

Innehåll:

HOMEROS: Iliaden s. 7-42
[Ur första sången] Pesten. Achilles' vrede
[Ur andra sången] Thersites
[Ur sjätte sången] Hektors och Andromaches möte
[Ur fjortonde sången] Heras list
[Ur artonde sången] Vapensmiden
[Ur tjugoandra sången] Hektors död
[Ur tjugofjärde sången] Hektor utlöses
Några exempel ur Iliaden på homeriska liknelser
[Till svenska av Erland Lagerlöf. Tolkningen bearbetad av Gerhard Bendz.]

HOMEROS: Odysséen s. 43-86
[Ur femte sången] Odysseus kommer till fajakernas ö
[Sjätte sången] Odysseus och Nausikaa
[Ur sjunde sången] Den paradisiska trädgården på fajakernas ö
[Ur åttende sången] Festlig dag hos fajakerna
[Ur nionde sången] Cyklopen]
[Ur elfte sången] Odysseus i underjorden
[Ur fjortonde sången] Odysseus hos svinherden Eumaios
[Ur sjuttonde sången] Odysseus' hund
[Ur nittonde sången] Eurykleia
[Ur tjugotredje sången] Konungaparets återförening
[Till svenska av Erland Lagerlöf. Tolkningen bearbetad av Gerhard Bendz.]

HESIODOS
ur Verk och dagar s.87-91 [till svenska av Elof Hellquist och Emil Zilliacus]
ur Theogoni s. 92-95 [till svenska av Elof Hellquist]

STRIDEN MELLAN GRODORNA OCH MÖSSEN s. 96-104 [till svenska av Elof Hellquist]

HYMN TILL DIONYSOS
Dionysos och sjörövarna s. 105-106 [till svenska av Rudolf Röding]

LYRIK [till svenska av Emil Zilliacus]
Archilochos s. 107
Mimnermos s. 107
Tyrtaios s. 108
Theognis s. 109
Sappho s. 109
Alkaios s. 113
Anakreon s. 114

KÖRLYRIK [till svenska av Emil Zilliacus]
Alkman s. 115
Ibykos s. 115
Simonides s. 117
Pindaros. [Olympia XIV, Pythia I] s. 119
Bacchylides [Sång XVII (XVI)] s. 125

HERODOTOS
ur Histories apodexis: Kroisos och Solon s. 130 [till svenska av Claes Lindskog]

THUKYDIDES Peloponnesiska krigets historia s. 133
Inledning s. 133
[Ur andra boken] Perikles' gravtal över de fallna s. 136
[Ur sjunde boken] Katastrofen på Sicilien s. 141
[till svenska av Ivar A. Heikel]

DEMOSTHENES ur >>Kranstalet>> s. 144 [till svenska av Ivar A. Heikel]

XENOPHON ur Anabasis s. 152-153 [till svenska av Ivar A. Heikel]

PLATON
ur Gästabudet: Aristophanes' tal. Agathons tal s. 154
ur Phaidon: Sokrates' död s. 162
ur Phaidros: Om själens väsen s. 164
ur Staten: Den underjordiska grotta s. 168
ur Timaois: Ön Atlantis s. 173
ur Kritias: Ön Atlantis s. 174
[till svenska av Claes Lindskog]

THEOKRITOS
Första idyllen s. 179 [till svenska av Gustav Karlsson]
Andra idyllen s. 184 [till svenska av Erland Lagerlöf]
Femtonde idyllen s. 189 [till svenska av Erland Lagerlöf]

HERONDAS
De offrande kvinnorna i Asklepiostemplet s. 196-199
[till svenska av Emil Zilliacus]

KALLIMACHOS Pallas' bad s. 200 [till svenska av Elof Hellquist]

EPIGRAM s. 204 [till svenska av Emil Zilliacus]

PSEUDO-ANACREONTICA s. 206 [till svenska av Johan Bergman]

Ur Om den stora stilen s. 207 [till svenska av Elias Janzon]

PLUTARCHOS ur Moralia: Den store Pan är död s. 209 [till svenska av Gustav Karlsson]

LUKIANOS ur En sannfärdig historia s. 211 [till svenska av Hugo Bergstedt]

LONGOS ur Daphnis och Chloe s. 220 [till svenska av Björn Collinder]

MUSAIOS Hero och Leander s. 223 [till svenska av Gunnar Valley]

Ämnesord

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar