Svensk dikt : poetisk läsebok för folkskolan och fortsättningsskolan

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Utkommit i nummer

2/1947

Recension

I boken äro 45 skalder (27 finlandssvenska och 18 rikssvenska) representerade. Urvalet är överhuvud lyckat och bör ge folkskolans och fortsättningsskolans elever, för vilka boken är avsedd, en föreställning om svensk diktning i Sverige och hos oss från Runeberg och Topelius, Tegnér och Rydberg till våra dagars dikt. Av vara yngsta skalder är blott Torvalds med Antologin är inte blott en skolbok, den är också lämplig för biblioteken och hemmen.