Lämna alltid en dörr öppen...

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 204 i Modern finlandssvensk lyrik.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk