You are here

Berglund, Berndt

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Terese Bast

 
 
Namn
Berglund, Berndt
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Berndt Berglund (f. 1965) är till sin utbildning kock och filmare. Som författare har han också hållit två genrer levande, prosan och poesin. Prosan ser han som mer underhållande, har han sagt i en intervju. I sina prosaböcker har han också ibland färglagt miljön ganska bjärt med nyanser från de österbottniska kuststäder som varit hans adresser. Berndt Berglund är född i Kristinestad, han har studerat i Nykarleby och är numera bosatt i Jakobstad.
Berndt Berglund debuterade som poet på Författarnas andelslag 1996 med Avgudanakenhet, en samling lakoniska dikter som karaktäriseras av trots och ömhet. Mångordigare och bildrikare blir dikten i Kustens förflutna som havsbotten, som översätter landhöjningsdynamiken till övertygade dikt där relationerna är i förgrunden. I diktsamlingen Vind och helium, som är en av böckerna i den första säsongen för det nya förlaget Ellips har ett berättande element förstärkts. Men dikterna är också präglade av den luftighet som titeln talar om, och ett nyckelord är ”förändring”: Allt tyder på att det är just här/ som förändringarna skall börja/ …

Läscentrum

Berndt Berglund började sin yrkesbana som kock. Eftersom hans intresse för film är stort valde han att gå film- och tv-linjen vid Svenska yrkeshögskolans enhet för kultur i Nykarleby. Berglund har bl.a. gjort musikvideon. Ur filmintresset väcktes även intresset för litteratur. Under åren i Nykarleby började Berglund skriva dikter. Han debuterade 1996 med diktsamlingen Avgudanakenhet. Efter två diktsamlingar och medverkan i diktantologin Sitta på tak (2000) övergick Berglund till romanens form med romanerna Oväder i ormboet (2003) och Raggarpiss (2006).
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Högnäs, Kurt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Jakobstad
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Kristinestad
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Yrke
  diktare
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Kön
  man
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Rundt, Dennis(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Vasa
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Kristinestad
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Brunell, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Attianese, Ann-Helen(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Studieort eller -orter
  Jakobstad
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Dödsort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Födelseort
  Vasa
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Jansson, Henrik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Andtbacka, Ralf(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Levlin, Kurt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Yrke
  författare
 •