Berglund, Berndt

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Terese Bast

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Berndt Berglund (f. 1965) är till sin utbildning kock och filmare. Som författare har han också hållit två genrer levande, prosan och poesin. Prosan ser han som mer underhållande, har han sagt i en intervju. I sina prosaböcker har han också ibland färglagt miljön ganska bjärt med nyanser från de österbottniska kuststäder som varit hans adresser. Berndt Berglund är född i Kristinestad, han har studerat i Nykarleby och är numera bosatt i Jakobstad.
Berndt Berglund debuterade som poet på Författarnas andelslag 1996 med Avgudanakenhet, en samling lakoniska dikter som karaktäriseras av trots och ömhet. Mångordigare och bildrikare blir dikten i Kustens förflutna som havsbotten, som översätter landhöjningsdynamiken till övertygade dikt där relationerna är i förgrunden. I diktsamlingen Vind och helium, som är en av böckerna i den första säsongen för det nya förlaget Ellips har ett berättande element förstärkts. Men dikterna är också präglade av den luftighet som titeln talar om, och ett nyckelord är ”förändring”: Allt tyder på att det är just här/ som förändringarna skall börja/ …

Läscentrum

Berndt Berglund började sin yrkesbana som kock. Eftersom hans intresse för film är stort valde han att gå film- och tv-linjen vid Svenska yrkeshögskolans enhet för kultur i Nykarleby. Berglund har bl.a. gjort musikvideon. Ur filmintresset väcktes även intresset för litteratur. Under åren i Nykarleby började Berglund skriva dikter. Han debuterade 1996 med diktsamlingen Avgudanakenhet. Efter två diktsamlingar och medverkan i diktantologin Sitta på tak (2000) övergick Berglund till romanens form med romanerna Oväder i ormboet (2003) och Raggarpiss (2006).