Statspriset för illustrationskonst

Beskrivning

Statspriset för illustrationskonst delades ut för första gången 2013 vid sidan av statspriset för litteratur.