Novembercredo

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Bo Carpelan (f. 1926) hör till de stora poeterna i den moderna svenska litteraturen. Denna samlingsvolym omfattar ett rikhaltigt urval av Carpelans lyrik under femtio år, från debutsamlingen Som en dunkel värme 1946 till I det sedda 1995 och en avdelning helt nyskrivna dikter från 1996. I volymen ingår även hans lyriska programförklaring från 1981, essän "Novembercredo".

I sitt efterord lyfter professor Johan Wrede fram Bo Carpelans lyriska särart och betonar hans roll och betydelse som existentiell diktare. Med detta urval ger Carpelan sina läsare "ett rikt koncentrat av sin under fem decennier samlade poetiska erfarenhet och erbjuder oss - förutom en bild av sin poesi - exemplet att hålla ut i den begrundan av livets villkor utan vilken livet är värdelöst."

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Dikter i urval 1946-1996

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

300

Förlag

Språk