Kulla-Gulla-priset

Beskrivning

Instiftat 1999 av Martha Sandwall-Bergström genom Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms författarfond. Utdelas vartannat år till en i Sverige bosatt författare, i första hand en barn- och ungdomsförfattare, vilken på svenska språket offentliggjort ett eller flera förtjänstfulla prosaverk, gärna centrerade kring de stora existentiella frågorna. Diplom samt penningsumma. Vartannat år utdelar stiftelsen även ett eller flera stipendier till förtjänta författare och/eller forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår