Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Slaggtapparna

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Harry Sjöman har i sin nya roman Slaggtapparna återvänt till sin speciella inmutning, den gamla småländska bergslagen med dess hyttor och järnbruk, bondgårdar, herresäten och gråa torp, och här serverar han nu sina läsare en historia, fylld av dramatiskt stoff. Hans miljöskildringar är initierade och man märker, att han är varmt fästad vid de människor, som en gång levde och verkade i denna skogsbygd. Personerna får liv och talande tunga. Författaren berättar om hederligt folk och skälmar, om religiösa och ogudaktiga, men han delar inte upp dem i svarta och vita. Han har helt andra bedömningsgrunder. Man möter dem på bruksbackarna: yrkesstolta smeder, myndiga brukspatroner, hustruplågare, rakryggade och veklingar, och alla hör på något sätt ihop. De bildar ett litet samhälle, i stort sett avskilt från yttervärlden, sådant det gestaltade sig mot slutet av förra seklet innan den nya dynamiska tiden bröt in.
Många av namnen på orter och personer är autentiska, men handlingen i romanen har med få undantag utspelats i författarens fantasivärld. Ändå känner man, att det måste ha gått till just så.

Slaggtapparna är ett stycke kulturhistoria, levande och äkta.

(baksidestext, 1969)

Platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

roman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

329

Förlag

Språk