Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Ryska nätter

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Den ryske fursten Vladimir Odojevskijs Ryska nätter (1844) är en romantisk totalroman som är fylld med fantasi och filosofi. Ett sällskap unga snillen samlas under nio långa nätter hemma hos den egendomlige Faust för att diskutera mänsklighetens ödesfrågor: civilisationens betydelse, vetenskapens framtid, kapitalismens effekter.

I Odojevskijs salonger i Sankt Petersburg och Moskva umgicks de främsta författarna, konstnärerna och kompositörerna Ryssland hade att uppbåda. Fursten själv var en mångsidig begåvning som bredde ut sina intressen i alla riktningar.

Ryska nätter är en sällsamt aktuell text; måna av de frågor den ställer om modernitet, vetenskap, filosofi och politik söker lika ivrigt sina svar nu som då. Men Odojevskij formulerar och gestaltar dem på ett ovanligt passionerat och åskådligt sätt. Inte heller tror han att de kommer att kunna slutgiltigt besvaras; det viktiga är att fortsätta att fråga.

(Vertigo förlag)

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

233

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk