Iokasta

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1940

Recension

Rabbe Enckell behandlar även här ett grekiskt motiv, i dramatisk form, i fast byggda vers och i meningar, över vilka det mörka ödet ruvar. Enckells språk är stundom orakelmässigt; måhända synes honom det omedelbart enkla och lättfattliga icke förenligt med det konstnärliga uttryck han eftersträvar.