Dyalogus creaturarum moralizatus 1483

Typ

samlingsverk

Beskrivning

Dialogus creaturum (eg. Dialogus creaturum optime moralisatus eller Dyalogus creaturarum moralizatus), Dialoger om skapelsens sedelära, en fabelsamling på latin bestående av 122 dialoger. Det har föreslagits två olika författare till verket, Mayno de Mayneri och Nicolaus Pergamenus, båda levde under 1300-talet.
Dialogus creaturum är den första boken som trycktes i Sverige.
(Wikipedia)

Ämnesord

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Skapelsens sedelärande samtal 1483

Utgivningstid

Sidantal

494

Översättare

Muu tekijä