Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Svärdet i stenen

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Den första kompletta utgåvan på svenska

Fascinerad av Malorys Morte d'Arthur började Terence Hanbury White berätta historien om kung Arthur och hans riddare på sitt eget sätt. 1938 utkom den första versionen av Svärdet i stenen. Den skrevs om och fogades samman med ytterligare tre romaner till den mäktiga tetralogi som utgavs 1958. Det är en märklig roman om hur en ung pojke, Arthur, fostras till man av den gamle trollkarlen Merlyn. Det är en fantasivärld, ihopfantiserad att existera på 1400-talet och nedskriven på 1900-talet. Sagans värld har trängt undan historiens. Det är Arthur som regerar i slutet av 1400-talet och inte Edvard av York. Rustningarna är från samma århundrade, men de sitter på riddarna av Runda Bordet. Drakar, trolldom och annat oknytt är i full verksamhet. Och här finns också den gamle vise Merlyn, som lever baklänges. Svärdet i stenen är en roman med mycket humor men också med stort allvar. T.H. White jämförde Arthursagan med Aischylos' Orestien.

Den femte och sista delen, Merlyns bok, påbörjades i slutet av 1940 och här kan man också ana syftet med hans stora romanbygge, att tjäna som ett motgift mot människans ständiga krigande. Författarens skräck inför det som hände i omvärlden växte till ursinne mot det släkte som förde krig och glorifierade det.

(Natur och Kultur)

Innehåll: Svärdet i stenen ; Vindens och nattens drottning ; Den missanpassade riddaren ; Ljuset i stormen ; Merlyns bok.

Översättning bok 1–4 Jadwiga P. Westrup, bok 5 Lena Karlin.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

den kung som är och som ska komma

Utgivningstid

Sidantal

779

Språk

Utgivningstid

Sidantal

752

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

656

Förlag

Språk

Översättare

Lisätietoja

Innehåll: Svärdet i stenen ; Vindens och nattens drottning ; Den missanpassade riddaren ; Ljuset i stormen.

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

677

Förlag

Språk