Moster Agnetas klagan

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i De bästa julberättelserna (2006, s. 50) och i Dikter och rim kring julen (1991, s.52).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket