Den ensamme drömmarens vandringar och två samtal i Paris

Typ

novellsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Den portugisiske författaren Almeida Faria (f. 1943) har sedan tonåren publicerat en lång rad romaner och andra prosaverk. Flera böcker har översatts till bl.a. franska, italienska, spanska, tyska och svenska. Han undervisar i estetik på Universidade Nova i Lissabon.

De tre texterna i denna bok har alla en dimension av dröm och fantasi – även om det är historiska personligheter som skildras i sina egna miljöer. Den första texten, själva titelberättelsen, kunde ha haft följande rubrik: Från New Yorks tunnelbana till dödsriket. I själva verket rör det sig om en tragikomisk betraktelse över våra egna och historiska gestalters identiteter. Under vandringarna möter läsaren bl.a. Rousseaus son och Joseph Brodsky.

I den andra texten, Vanitas, uppenbarar sig Calouste Gulbenkian lugnt och stilla i sitt gamla hus i Paris. Han är en välvillig ande som gärna berättar om sitt jordeliv och sin stora passion: konsten. Med en viss melankoli talar han om de porträtt och stilleben han själv samlat eller betraktat i sin tidigare existens.

Den tredje texten, Vid stängningsdags, är ett samtal i Paris som kunde ha ägt rum. Alla fakta i berättelsen är korrekta! – Det är en dialog i mars år 1900 mellan den landsflyktige Oscar Wilde och den portugisiske författaren Eça de Queirós, då konsul i Paris. De båda herrarna är bräckliga till hälsan men slagfärdiga i sina repliker.

Bokens omslagsbild utgörs av ett verk av den portugisiske konstnären Mário Botas. Som illustrationer återfinns dessutom ett porträtt av Calouste Gulbenkian och två stilleben.

(Almaviva Bokförlag)
Översättning från portugisiska av valda noveller.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

111

Förlag

Språk

Lisätietoja

introduktion och översättning: Marianne Sandels och Örjan Sjögren