De små stegen

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1949

Recension

De i allo läsvärda novellerna handlar dels om barn, för vilkas egenart förf. visar stor förståelse, dels om lyckliga semesterveckor i skärgården, i flere fall den åländska.