Lucias budskap

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Description

Dikten finns på s. 12 i Dikter och rim i juletid (2002).

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket