De bästa spionhistorierna

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1967

Recension

Man får verkligen hoppas att detta, inte är de bästa spionhistorierna, ty I så fall har genren inte över hövan mycket att bjuda på. Några av berättelserna är tämligen läsvärda och Amblers sakkunniga introduktion drar upp de stora linjerna kring den populära litteraturarten.