Björk, Christina

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 1. Bibliotekstjänst, 1998.