Jakobsson, Ole

Alternativt namn

Abram

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Ole "Abram" Jakobsson har ett känt och delvis erkänt förflutet som skolman och som bankman. Däremot är det mindre bekant att han också varit jordbruksarbetare, fabriksarbetare och affärsarbetare. När han i förra delen av 1960-talet blev journalist var det en naturlig väg vidare för en till synes lugn men stundom ivrigt engagerad medborgare. Skillnaden mellan ledarskribenten i honom och kåsören är väl ingenting annat än en stilskillnad. Någon gång händer det ovanliga att Abram avslöjar det personliga som ligger dolt under ledarskribentens oftast allvarliga skal. (Mellanslag, 1978)