Wiirilinna, Annikki

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde