”I dag” : kåserier : ny serie. Andra samlingen

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

7/1956

Recension

Den andra samlingen av Gustaf Mattssons i bokform hittills outgivna kåserier innehåller många av de bästa, alla från år 1912. Ännu en tredje samling bebådas.