Fjärde dagen. Andra berättelsen

Typ

noveller
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Broder Alberto inbillar en dame, att ängelen Gabriel är förälskad i henne, och sofver flera gånger hos henne i skepnad af denne. Slutligen hoppar han af fruktan för hennes slägtingar ut genom fönstret och flyr till en fattig mans hus, hvilken följande dagen medför honom, förklädd som en vildman, till torget, der han igenkännes och af sina ordensbröder gripes och sättes i fängelse." (s.393, 1861)

Personer, aktörer

Ämnesordskedjor

Originalspråk

Ingår i samlingsverket

Utgivningstid

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Utgivningstid

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Tilläggsuppgifter till publikationshistoria

Originalstavning: Fjerde dagen. Andra berättelsen