Hemgård, Sarah

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Författarens egna ord

Debuterade med boken "Ständigt vidare" vid 75 år, som förlaget Scriptum gav ut i 900 exemplar. Boken torde vara slutsåld. Jag översatte boken till finska och publicerade den på egen bekostnad. Lät trycka 300 exemplar, som nu kommit ut i handeln på olika håll. Mest efterfrågad har den varit i Enare. Den finska versionen är såtillvidare annorlunda, att jag valt bort släkt- och en del av Rödsöversionen. Har istället fått mera information om min fars verksamhet i Lappland, där han framgångsrikt utvecklade sitt såg- och handelsföretag. Den finska boken heter "Nellimövuonon kauppias". Jag har tillägnat den åt min far till minne av hans 100-årsdag (f. 1898, d. 1967). Kapitlet om Åkerblomrörelsen, vars ödesdigra maktkamp präglade Karlebybygden på 20-talet, har dock väckt mest intresse av recensionerna att dömma.

För övrigt har jag skrivit en del intervjuer, resekildringar och kåserier i tidningen Österbottningen och någon av mina dikter har publiserats i Mellersta Österbottens antologi, som Skrivarföreningen därstädes publiserade för några år tillbaka.

Något stipendium har jag varken sökt eller fått. Har inte heller tagit del i någon tävling, men jag har blivit tilldelad Finlands Vita Ros på morsdagen 1999. Jag tackar mina vänner i Kyrkslätt, Karleby och Bjärnå för den utmärkelsen.

"Det varaktiga har vi inom oss hur livet än skiftar" Det var min fars motto genom livets med- och motgångar.

Biografiska uppgifter

Bodde i Karleby under uppväxttiden på 30-talet och räknar det som min hembygd.
Jordbrukare i Bjärnå 1942-75.
Återvände med min man till Karleby, Rödsö 1975 och byggde ett egnahemshus på stranden av Perho å, ett paradis som jag tyvärr måste lämna efter min mans död.
Flyttade till Kyrkslätt år 1991.
Alla våra barn är bosatta här i södra Finland

Mera uppgifter om författarens verk

Ständigt vidare, 1996. Scriptum.
Nellimövuonon kauppias : Fredi Fredlundin tarina, 1998.