Berggren, Camilla

Laddning av bildfilen

Photograph information

Fotograf: Emma Kemppainen

Född

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Författarens egna ord

Jag heter Camilla Berggren och är född 1953 i Vasa. Jag har studerat journalistik och är socionom från Svenska social- och kommunalhögskolan. Under hela mitt vuxna liv har jag varit journalist.
I cirka tjugo år jobbade jag för Vasabladet, som reporter, redaktionssekreterare och Helsingforskorrespondent. På 80-talet hann jag med tre månader som sommarvikarie på Expressen i Stockholm. Två år har jag fungerat som H:fors korre för Jakobstads Tidning, Åbo Underättelser och Västra Nyland.
I slutet av 90-talet blev det sen Hufvudstadsbladet, som reporter, Söndagsredaktör och featurechef. Nu är jag chefredaktör på Vasabladet efter några år som chefredaktör på Östra Nyland.
Under alla år som journalist har jag allra mest fascinerats av att skriva om människor: personporträtt och intervjuer men också mera djupdykande reportage.
Tidigare har jag medverkat i en forskningsrapport om Finlands EU-inträde vid forskningsinstitutet vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Jag har också deltagit i Seppis Soppor, en minnesbok om Johan von Bonsdorff.
Min första egna bok, Hemifrån hem. Berättelser om ett utvidgat hemland är ett resultat av mitt journalistiska arbete, åtminstone till en början. Tre intervjuer med finlandssvenskar som emigrerat till Sverige publicerades i Hbl och vann så mycket gehör att jag ville skriva mera, och längre.

(Schildts & Söderströms)

Mera uppgifter om författarens verk

Nyttiga idioter? (tills. med Marianne Lydén) 2009

Hemifrån hem. Berättelser om ett utvidgat hemland 2007