I Januari månad

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns i De bästa julberättelserna (2006, s. 208).