Skärseld

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Innehåller dikterna:
Den stora boken
Fragment av ett liv: I. Kedjan; II.Barnaögonen; III. Tjugu år; IV. Hälsningen; V. Ode till mångfalden; VI. Landskap; VII. Vågen; VIII. Den benådade>; IX. Ökensång

INTERMEZZO.
Den frusna floden
På protestantiska kyrkogården i Rom
Solvisa i bergen
Morgonbad i strandruinen
Brandtal till Vesuvius
Orangedoft
Hemlandshöst: I. Orrspel; II. Novembermorgon på bron
Stjärnfallsnätter

Dokument:
I. Jag ärvde marker -
II. För litet samvete -
III. Och när jag ser -
IV. Jag är en rullsten på en brant -
V. Den svarta tåren
VI. På nattgammal is
VII. Det är det obekanta -
VIII. All världens lidande -
IX. Frågor i mörkret
X. Bön om ro
XI. Till en >>vän>>
XII. Till min dikt
XII. Uppvaknande i ett kärr
XIV. Gryning
XV. I räkenskapsboken

På vandring:
Syskonbryggorna
Senhöst på stranden
Undergång och förnyelse, I-II
Åter
Vårhymn
På vandring
Förvissning
Konstnären
En man till sin Gud
Förhoppning
Till en egyptisk byst, I-IV
Det enda
Inför ett blommande träd

TVÅ TIDSDIKTER.
Den glömda eftertruppens sång
Undret
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

dikter och dokument

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

126

Förlag

Språk