Ingström, Pia

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Cata Portin / Schildts & Söderströms

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

kåserier

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Pia Ingström (f. 1958) har studerat journalistik, socialantropologi och litteratur i Helsingfors och Åbo. Eftersom hon var för blyg för antropologiskt fältarbete och egentligen också för journalistiskt arbete blev hon litteraturkritiker. Huvuddelen av sitt livs inkomster har hon förtjänat på Hufvudstadsbladet, och är sedan 2000 fast anställd litteraturredaktör där. Blygheten har avtagit med åren, men inte det antropologiska intresset.

(Schildts & Söderströms)