Nissinen, Niilo

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde