Chen, Ying

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Ying Chen, född 1961 i Shanghai, är sedan 1989 bosatt i Kanada. Chens tredje roman "Den otacksamma" är den första av hennes romaner som översatts till svenska.