Mistral, Frédéric

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Biografiska uppgifter

"med avseende fäst å det ursprungsfriska, snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, som troget avspeglar hans hembygds natur och folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet som provençalsk filolog"

/Svenska akademiens nobelprismotivering