Kekkonen, Helmi

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Laura Malmivaara

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

filosofie magister (Turun yliopisto, huvudämne allmän litteraturvetenskap, biämne kreativt skrivande)

hobbyn: jag älskar filmer