Jul på Hellesta

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

6/1955

Recension

Den lätta och naturliga berättartonen sviker ej författarinnan. Något märkligt är det ej med denna roman, om man ej vill poängtera, att julen på Hellesta bjöd på obeskrivligt mycket mat och mycken, tilltrasslad kärlek. Miljön är tecknad med oneklig omsorg, men ställvis brister det i förstudierna. I stort sett angenäm underhållning.