Lönnqvist, Anna Lisa

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Född 1935 i Karleby Kotkama
Gift med köpman Lars Lönnqvist
Barn Tom 1959, Christer 1966
Verkat inom eget företag (livsmedelshandel), invalidpensionär 1980

Utbildning: Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 1952-1953,
olika brevkurser i psykologi, engelska, polska och bibelkunskap

Intressen och hobbies: recitation, växtcollage (tavlor och kort), rehabilitering, kulturen i vården. Aktiv inom hjälpverksamhet i Polen

Förtroendeuppdrag:
Stadsfullmäktige i Jakobstad 1973-1980
Medlem av Kyrkorådet i Jakobstads svenska församling 1971-1978
Viceordförande i föreningen Östanlids Vänner r.f. från 1996 /Källa: Chydenica

Mera uppgifter om författarens verk

Medverkat i antologier
Dikter i polska tidningar
Dikter och artiklar i dags- och veckotidningar på svenska
Översättningar av brev från polska till svenska

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)