Husdjur

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

8/1986

Recension

Husdjuren ät teman i åtta noveller som egentligen handlar om mänskor. Familjer och äktenskap har splittrats eller håller på att falla sönder. Barnen hamnar ofta i kläm. Ensamheten drabbar familjemedlemmar lika väl som ensamstående. Ett barns längtan efter en hamster blir ett försök att få kontakt med sin frånskilda far. Kärleken till en övergiven katt omintetgörs av de vuxnas konflikter. En upphittad hund får en äldre kvinna att fatta hur ensam hon är. Familjelivet kan också räddas tack vare en trogen hund och apor på Högholmen, som får barn att skratta tillsammans. Några noveller är rätt fantastiska, såsom pappan som förvandlas till en hund, och Karon som kommer roende med Kerberos. Bargum är en driven novellist, alla historierna är skickligt berättade och har något viktigt att säga oss.