Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Åren med Laura Díaz

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Följ det moderna Mexikos födelse genom den intagande Laura Díaz, som blir vittne till de omvälvande händelserna i landet under det förra århundradet. Carlos Fuentes berättelse utgår från de företeelser och de gestalter som bestämde utformningen av dagens Mexiko. Laura Díaz och betydelsefulla personer, som Frida Kahlo och Diego Rivera, delar på så vis centrala aspekter av landets kulturella och politiska historia och Fuentes lyfter fram såväl konsten som samhället och de mexikanska egenheterna.

Åren med Laura Díaz är en familjehistoria, med utgångspunkt i Veracruz, som också utgör berättelsens grund. Som alltid är Fuentes trogen sitt syfte att beskriva den korsväg där individuellt och kollektivt liv möts. Samtidigt gör Fuentes en färd genom en kvinnas inre liv, hennes lidelser, fördomar, syskonkärlek, glädjeämnen och smärtor som leder till att hon kan vinna sin egen frihet och skaparkraft.

Åren med Lura Díaz intar en framträdande plats inom alla tiders världslitteratur, genom att den fullbordar det storslagna projektet med den samtida stadsromanen.

(Natur & Kultur)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

517

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk