Landefort, Lisbeth

Laddning av bildfilen

Photograph information

Fotograf: Petra Holmberg

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Lisbeth Landefort kom till Finland som ung flykting från Wien år 1938. Efter Laguska Flickskolan studerade hon vid Sibeliusakademien, där hon spelade violin, flöjt och piano och dessutom sjöng. Senare blev det svenska Teaterskolan. Efter studierna arbetade hon i många europeiska länder som teater- och operettartist. Sedan blev det Tampereen Työväenteatteri och regiuppdrag vid Operan i Helsingfors jämsides med arbetet vid Rundradion.

Landefort har belönats av Svenska Litteratursällskapet för boken Hurra, vi är på Operan (Schildts), som hon skrev tillsammans med Seppo Nurmimaa.
(Söderströms)