Ansikten och åsikter

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1-2/1981

Recension

Tikkanens gubbar, en del kända från inhemska dagstidningar, kommer nu ut i bokform. På varje sida förekommer en porträtt-karikatyr-teckning i tusch och en liten fundering på en till sex rader. Författaren slår obönhörligt ner på våldet och vansinnet varhelst han finner det bland mänskor och samhällen och uppenbarar det i en explosion av finurlighet. Hans funderingar är ofta subtila samtidigt pockande aktuella. Och de går hem. Ansiktena är också små mästerverk och många av dem passar skrämmande bra till åsikterna. Helheten är verkligen ett konstverk som jag unnar alla att få stifta bekantskap med.