Backman, Sigrid

Laddning av bildfilen

Photograph information

Holger Schildts förlag

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Sigrid Backman var en starkt personlig svenskspråkig prosaförfattare aktiv under 1910-30-talen, lite vid sidan om modernismen och andra samtida litterära strömningar. Hennes författarskap har blivit något förbisett både under hennes samtid och i senare litteraturhistorieskrivning. Som författare stod Backman ändå i dialog med den samtida utvecklingen och aktuella frågor. Hon behandlade teman som aktualiserades av kvinnosaksrörelsen under 1920- och 30-talen, den nya kvinnans livsvillkor, en svensk arbetarmiljö i Helsingfors. I ett par böcker skrev hon även om det finska inbördeskriget, t.ex. i romanen Familjen Brinks öden (1922). Återkommande i åtminstone delar av Backmans produktion är en ambivalent civilisations- och modernitetskritik och ett spänningsförhållande mellan naturen och den tekniska utvecklingen. I ett par av hennes verk är miljöskildringen realistisk, men i övrigt är verken mera stiliserade och utmärks av sagans drag. En viss humor är genomgående i produktionen. Hennes kanske kändaste är verk är den självbiografiska romanen De fåvitska trollen (1932).

http://www.blf.fi/artikel.php?id=3337

Mera uppgifter om författarens verk

Vindspel. 1913
Hälleberget och kavaljeren. 1914
Guds barn : en liten berättelse om Styrman Broström och fröken Ejder. 1916
Enda sonen. 1917
Ålandsjungfrun. 1919
Familjen Brinks öden. 1922 Bostadsbolaget Sjuan i Lergränden. 1926
Den gamla spinnrocken. 1929
De fåvitska trollen. 1932
Under Häxböles sol. 1935

Källor och hänvisningar

Boucht, Birgitta: Hundra år av ensamhet : Sigrid Backmans liv ocn diktning. Författare om författare : 24 finlandssvenska författarporträtt, s. 100-111. Söderström, 1980.

Carpelan, Bo: Sigrid Backman - en skiss. Författare om författare : 24 finlandssvenska författarporträtt, s. 112-119. Söderström, 1980.

Ekman, Michel: Må vi blicka tillbaka mot det förflutna : svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899-1944. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2011.

Holmström, Roger: Att ge röst : omvärld och identitet i några nylandska folklivsberättelser. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005.

Lival-Lindström, Maria: Mot ett eget rum : den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur.Åbo Akademis förlag, 2009.

Mazzarella, Merete: Sigrid Backman (1880-1938) : "Oavhängig kvinna och människa". Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen : frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur, s. 74-91. Söderströms, 1985.