senmedeltid

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Under senmedeltiden (13001400)
försvagades kyrkan och
aristokratin både gällande anseende och makt.
Stadsstaterna fick desto mer makt och betydelse och lyckades
kämpa till sig friheter och rättigheter som tidigare förnekats av kung,
kyrka och adel.
Italienska städer som Milano, Venedig och Florens blev självständiga
och särskilt betydelsefulla för den nya tiden som senmedletiden
innebar. Både ekonomiskt, handelsmässigt och kulturellt.
Städernas ökade roll speglades i litteraturen. Stadslivet
skildrades mer och periodens främsta författare var stadsbor och
borgarsöner.