Den riktiga julen

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 62 i Viola Renvall: Juldikter, 1980.

Ämnen och teman

Första publikation

ja

Språk

Textutdrag

Den natten Maria beredde för Jesus i krubban en säng
jag önskar, jag hade varit en gosse på Betlehems äng
och gått bland fåren och bländats av ljuset kring ängeln, som
till markens vakande herdar med himmelens budskap kom.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket