Herrgård, Elin

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Söderströms

Alternativt namn

Stoor, Elin

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Född: (Stoor) 1907 i Malax
Död: Vasa 1999

Författare och husmor som i romaner och novellsamlingar skildrade livet i en österbottnisk by från 1800-talet till början av 1900-talet, framför allt ur kvinnornas perspektiv. I sin sista bok, Trolljus, återgav hon minnesbilder från sin egen barndom. Skrev även lyrik. Aktiv inom Svenska Österbottens litteraturförening. Mormor till författaren Monika Fagerholm. (Svenskösterbottniska författare)

Mera uppgifter om författarens verk

Antologier:
Röster, vägar (Svenska Österbottens litteraturförening, 1972)
Landhöjning (Svenska Österbottens litteraturförening, 1977)
Havtorn (Svenska Österbottens litteraturförening, 1980)
Du tror du kuvar mig liv? (Söderströms, 1984)
Strandspår (Svenska Österbottens litteraturförening, 1989)
Österbottnisk antologi (Dianarte, 1989)
Ordskott (Svenska Österbottens litteraturförening, 1993)

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)
Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)
Uppslagsverket Finland (Schildts, 2004)