Eucken, Rudolf

Född

Död

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

"på grund av det sanningssökande allvar, den genomträngande tankekraft och vidsynthet, den värme och styrka i framställningen, varmed han i talrika arbeten hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning"

/Svenska akademiens nobelprismotivering