Grått och rött

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

2/1933

Recension

En lyrisk debut i den moderna stilen. ”Dikterna” äro knappast lyriska i poetisk mening utan snarare aforistiska tankekorn, tämligen fragmentariska och anspråksfulla, men inte utan en viss ärlig nonchalans och spetsfundig humor. Boken måste närmast betraktas som ett ungdomligt hugskott.