Holmström, Roger

Laddning av bildfilen

Photograph information

foto: Schildts & Söderströms

Biografiska uppgifter

Roger Holmström (f. 1948) är litteraturvetare och filosofie doktor (1988). Han jobbar som lektor vid Åbo Akademi sedan 1978 och har i flera repriser fungerat som tf. professor i litteraturvetenskap. Han har tillhört redaktionen för Finsk Tidskrift och var ordförande för Runebergssällskapet i Åbo 1978–90. Som litteraturvetare har Holmström bland annat forskat kring Hagar Olsson och gett ut en biografi över författaren i två delar, Hagar Olsson och den öppna horisonten (1993) och Hagar Olsson och den växande melankolin (1995). Holmström tilldelades pris av Svenska Akademien för den första delen 1993 och av Svenska litteratursällskapet för den andra delen 1996.

(Schildts & Söderströms)

Mera uppgifter om författarens verk

Utgivning:

Det förgrenade ljuset – En bok om Bo Carpelan och hans diktning (red.) (2006)

Vindfartsvägar – Strövtåg i Bo Carpelans Urwind (1998)

Hagar Olsson och den växande melankolin (1995)

Hagar Olsson och den öppna horisonten (1993)

Källor och hänvisningar

Schildts & Söderströms