Folk och fä i Kila

Typ

kåserier, samlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Hembyn Kila i Karis är den lins genom vilken Lars Nyberg låter betraktaren se obrutna band till det urgamla bondesamhället, men samtidigt den nya tid som så helt omvandlat detta. Han visar hur Kila är en av de byggstenar som formar vårt land, och hur tilldragelser och uppfinningar ute i Europa och världen påverkar även livet i släktgården och den omgivande bygden.Kila stod i förgrunden i både "Ekon från hembyn" och Kriser och ödesår", som Lars Nyberg publicerade på 1970-talet. I " Folk och fä i Kila" berättar han nu ömsint och med finstämd skärpa om det levande, om människor och djur som haft sin bestämda plats i byns arbetsgemenskap, i den värld som heter Kila. (Baksidestext)

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Originalspråk

text

Vid utredningen efter ett dödsfall i släkten fann man bland den avlidnes papper en lång dikt. Bladet var ett dubbelt uppslag i folioformat. Varje hörn pryddes av tecknade blommor och akantusslingor. Själva dikten var utskriven med stor omsorg. Det var alldeles uppenbart, att den skrivits för och upplästs vid något högtidligt tillfälle, troligen vid något av bröllopen i släkten.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

173

Språk

Illustratör