Tondiktarna rf

Beskrivning

Tondiktarna är en förening för alla som tycker om ord och musik. Det får gärna vara nyskapande och vi har inga åldersgränser, men en gemensam nämnare är svenska språket, vi tycker om bearbeta orden och fundera på formuleringar, vi vill uttrycka oss på vårt vis.

Tondiktarna ger varje år ut diktsamlingar, vishäften och antologier. Vi skriver både lyrik och prosa och det finns en melodi för varje sammanhang. Tondiktarna är en förening för alla som skriver svenska i Finland, men våra medlemmar finns också i Sverige och Norge. Tondiktarna verkar för större kontaktytor över gränser, oavsett det handlar om nationella, etniska och språkliga sådana. Många som skriver på svenska har en flerspråkig bakgrund, vi tar gärna till vara nya infallsvinklar och erfarenheter.

Vi satsar extra mycket krafter just nu på att bygga upp vår ungdomsverksamhet: Vi publicerar en webbtidning som heter Zenit och arbetar vidare med Orbit, låtskrivarverkstaden.

Författaruppgifter i Boksampo